#womenleadership

SHEleader in a SHEll, vol.12: The Re(Birth) of Media in the Digital World

  public event

FREE

1 others are going! See all
Are you going? RSVP now

Event Details

#womenleadership

-----------за български език-натиснете отдолу---------
Join us May 19 at 6:00 PM EET for one inspirational female leadership dialogue between Irina Obushtarova, co-founder of the startup-orientated online media The Recursive, and Sasha Bezuhanova, chair of BCWT Board.

Bulgaria’s startup community has rapidly grown in the past few years and has become one vibrant and lively group of innovative entrepreneurs. Moreover, Bulgaria-based startup projects have achieved several significant milestones and successes. But as we know, there is no news until something becomes part of the media agenda. Therefore, an important step for the Bulgarian innovation development is the launch of startup-focused media outlets. One of these projects is The Recursive - an independent community-born online media dedicated to the emerging tech and startup ecosystem in Southeast Europe.

Irina Obushtarova, co-founder and CEO of the Recursive, will be the special guest in the new edition of the BCWT female leadership format SHEleader in a SHEll. Irina will tell us more about digital media and its role in the development of the startup community. We will also talk about the role of the media in overcoming the stereotypes in the digital industry and how journalists can support women’s empowerment.

Moreover, on May 19 we will discuss:
How has digital transformation changed the media landscape?
What are the challenges of developing online media?
How new technologies have affected journalist work?
What is community-driven media?
Why does Bulgaria need independent startup-dedicated media?
Why should we speak to the international English-speaking audience about Bulgarian startup development?
Are female challenges in the digital industry visible for the media?

Moderator of the discussion: Sasha Bezuhanova, founder and Chairwoman of BCWT.

Join us on May 19 at 6:00 PM EET, and ask your questions during the live broadcast of SHEleader in a SHEll. Register here and get your free link.

SHEleader in a SHEll, vol.12: The Re(Birth) of Media in the Digital Worldis backed by "Crisis as an Opportunity" Post-COVID Supporting Program of the Sofia Municipality, administered by SofiaLab. MOVE.BG is a communication partner of SHEleader in a SHEll.
-----------Български език---------------
SHEleader in a SHEll, vol.12: Медиите в дигиталния свят

На 19 май от 18:00 гост на специалния лидерски формат на BCWT ще бъде Ирина Обущарова, съосновател на онлайн медията за стартъпи The Recursive.

През последните години стартъп общността в България се разрасна бързо и се превърна в една жива и динамична група от иновативни предприемачи. Освен това, базираните в България стартиращи проекти постигнаха важни успехи и ключови етапи в развитието си. Но както знаем, няма новини, докато нещо не стане част от дневния ред на медиите. Затова важна стъпка в развитието на иновативната бизнес среда у нас е появата на медии, посветени на стартиращите компании. Един от тези проекти е The Recursive - независима #communitydriven онлайн медия, разказваща на английски език за новите технологии и стартъп екосистемата в Югоизточна Европа.

Ирина Обущарова, съосновател и главен изпълнителен директор на The Recursive, ще бъде специалният гост в новото издание на женския лидерски формат на BCWT SHEleader in SHEll. Ирина ще ни разкаже повече за дигиталните медии и тяхната роля за развитието на стартъп общността. Ще си говорим също за ролята на медиите за преодоляване на стереотипите в дигиталната индустрия и за това как журналистите могат да подкрепят овластяването на жените.

На 19 май ще обсъдим още:
Как дигиталната трансформация промени и променя медийния пейзаж?
Какви са предизвикателствата пред развитието на онлайн медиите?
Как новите технологии влияят на работата на журналистите?
Какво представляват базираните на общността медии?
Защо България се нуждае от независима медия, посветена на стартъпите?
Защо трябва да говорим на международната англоговоряща публика за развитието на българската иновативна общност?
Видими ли са за медиите предизвикателства, които жените срещат в дигиталната индустрия?

Всеки от вас ще може да задава въпроси към госта по време на живото излъчване. Запазете своя безплатен билет за живото излъчване тук. Събитието е на английски език.

"SHEleader in a SHEll, vol.12: The Re(Birth) of Media in the Digital World" се провежда с подкрепата на програма “Кризата като възможност” на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София. MOVE.BG е комуникационен партньор на SHEleader in a SHEll.

When

May 19, 2021 to May 19, 2021
18:00 to 19:00

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords

Club by MOVE.BG, ulitsa "Serdika", Sofia, Bulgaria
Host
BCWT

The Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT) is an organization that inspires, motivates and supports girls and women to find their place in the digital world. We work to support women's leadership and increase women's professional participation in the digital industry, science and entrepreneurship. BCWT initiates and cooperates in the implementation of regional innovative projects, organizes trainings and thematic events and stimulates research collaboration, exchange of good practices and resource mobilization in the ICT sector. The founders and the members of the Center believe that the more women in Bulgaria and in the world become part of the development of the digital industry, the more successful and diverse our products and companies will be in the future.

Follow