womenintech

SHEleader in a SHEll: Empowering Women in the ICT

  public event

FREE

0 others are going! See all
Are you going? RSVP now

Event Details

womenintech

How to be prepared for automation? What is deeptech and what skills do we need to start a career in the sector? Do we need an engineering background for a successful professional development in the ICT?

The COVID crisis has proven how important it is to work on overcoming the challenges in the digital industry. One of the significant problems is how to develop a work atmosphere that stimulates the talents of both women and men. The European Union continues to experience serious difficulties in that direction - only 17% of ICT employees are women. Bulgaria is the leader in the ranking with 28% which is also not satisfactory.

At the same time, the lack of skilled professionals creates significant challenges for businesses and for economic development. Starting a career in the digital industry continues to be perceived as one that requires a heavy engineering background and mainly designed for men. Those stereotypes are being brought in the new, emerging technologies-based sectors including deeptech. Only 22% of the professionals in Artificial Intelligence are women, according to the World Economic Forum.

We need to urgently change the paradigm in order to be well-prepared for the digital transformation including for the process of automation.

What are the solutions?

We will search for the answers in the first episode of SHEleader in a SHElll for 2021. On January 28th our guest will be Lilia Messechkova, Senior Director, Software Engineering, and part of the Progress leadership team in Bulgaria. Lilia Messechkova has 15+ years of experience in the tech industry in creating digital business solutions, leading global teams, and achieving strong business results. As a senior software engineering director at Progress, she leads a team of 120+ software engineers, product managers, and UX designers.

Moderator of the discussion: Sasha Bezuhanova, founder of the Bulgarian Center of Women in Technology (BCWT).

Join us online on January 28th at 6 PM EET. Register now and we will send you a link for the free web streaming of the discussion. SHEleader in a SHEll: Empowering Women in the ICT is backed by the “Crisis as an Opportunity” Post-COVID Supporting Program of the Sofia Municipality. MOVE.BG is the communication partner of SHEleader in a SHEll.

-------------------------------------------------------------------------

Как да се подготвим за автоматизацията? Какво представлява дълбоко технологичният сектор и какви умения са ни необходими за професионално развитие в #deeptech? Защо успешна кариера в ICT не означава задължително инженерни умения?

Ковид кризата доказа колко е важно да работим за преодоляване на нерешените предизвикателства в дигиталната индустрия. Едно от най-сериозните от тях е изграждането на среда, която да стимулира таланта на всеки един - и на мъжете, и на жените. Европа продължава да изпитва сериозни проблеми именно в тази посока - едва 17% от заетите в #ICT са жени. България е лидер в класацията с 28%, което, обаче, също е далеч от необходимото.

В същото време, недостигът на квалифицирани кадри поставя сериозни затруднения пред бизнесите и пред икономическото развитие. Кариерата в дигиталната индустрия продължава да бъде възприемана като възможна само през “тежки” инженерни умения и като ориентирана основно към мъже. Тези представи се прехвърлят и върху секторите, базирани на новите технологии, включително в #deeptech. Само 22% от работещите в сферата на изкуствения интелект са жени, показват данните на Световния икономически форум.

Нужна е спешна смяна на парадигмата, за да бъдем успешно подготвени за дигиталната трансформация, включително и за настъпващата с все по-бързи темпове автоматизация.

Какви са решенията?

Отговорите ще търсим на 28 януари от 18:00 часа в първия за 2021 година брой на SHEleader in a SHEll. Наш гост ще бъде Лилия Месечкова, част от ръководния екип на Progress в София, с която ще си говорим по-важната тема за привличането на жени в дигиталната индустрия. Лилия има над 15 години опит в ИКТ, като в момента управлява екип от над 120 софтуерни инженери, продуктови мениджъри и UX специалисти.

Модератор на дискусията: Саша Безуханова, основател на Българския център на жените в технологиите (BCWT).

Очакваме ви на 28 януари от 18:00 часа онлайн. Регистрирайте се сега и ще получите безплатен линк за излъчването. SHEleader in a SHEll: Empowering Women in the ICT се провежда с подкрепата на програма “Кризата като възможност” на Столична община. MOVE.BG е комуникационен партньор на SHEleader in a SHEll.

When

January 28, 2021 to January 28, 2021
18:00 to 19:00

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords

Sofia, Bulgaria
Host
BCWT

The Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT) is an organization that inspires, motivates and supports girls and women to find their place in the digital world. We work to support women's leadership and increase women's professional participation in the digital industry, science and entrepreneurship. BCWT initiates and cooperates in the implementation of regional innovative projects, organizes trainings and thematic events and stimulates research collaboration, exchange of good practices and resource mobilization in the ICT sector. The founders and the members of the Center believe that the more women in Bulgaria and in the world become part of the development of the digital industry, the more successful and diverse our products and companies will be in the future.

Follow