#womenintech

Greentech as a Path to Our Sustainable Future?

SHEleader in a SHELL, vol. 11

  public event

FREE

Are you going? RSVP now

Event Details

#womenintech

SHEleader in a SHELL: Greentech as a Path to Our Sustainable Future?

Join us on April 21 at 6 PM EET for one inspirational conversation with Lubomila Yordanova, founder of innovative startup Plan A and co-founder of Greentech Alliance.

What is a greentech startup? How to launch and develop an innovative business project with societal impact? Can greentech startups support our sustainable recovery after the pandemic? Do we have Plan B for saving our Planet?

We will talk about these and many more questions on April 21 at 6 PM EET in the new edition of our special female leadership format SHEleader in a SHEll. Our guest will be Lubomila Yordanova, founder of Berlin-based greentech startup Plan A, and co-founder of Greentech Alliance - an initiative in support of green high-tech startups In Europe. Last year, Lusi was announced as Marshall Fund Fellow and one of Top 100 Women in Germany.

The Dialogue

We will also talk with Lusi about the role of female leaders and the challenges that one young startup founder should overcome, based on her experience with Plan A and Greentech Alliance. Plan A develops innovative solutions for fighting climate change, based on data. The startup offers special software that helps companies to monitor, analyze, and reduce their carbon footprint as well as improve their ESG (Ecology, Social, and Governance) performance.

After a few weeks, Greentech Alliance will turn one year and several Bulgarian startups have already become members of the initiative. The project has a community of 500+ startups that are connected to over 350+ advisors from VC, media, and business, who help them with advice and feedback. One of Plan A and Greentech Alliance’s causes is the fight against #greenwashing - the practice of falsely presenting products and services as green and eco-friendly and thus misleading customers and clients.

Join our green business conversation and meet Lusi online on April 21 at 6 PM EET. Moderator: Sasha Bezuhanova, founder of BCWT.

Everyone will be able to ask questions during the live streaming. Reserve your free ticket.

SHEleader in a SHEll, vol.11: "Greentech as a Path to Our Sustainable Future" is backed by "Crisis as an Opportunity" Post-COVID Supporting Program of the Sofia Municipality, administered by SofiaLab. MOVE.BG is the communication partner of SHEleader in a SHEll.
------------------------------------------------------------------------
На 21 април от 18:00 часа ще си говорим с Любомила Йорданова, основател на иновативния стартъп Plan A и съосновател на Greentech Alliance.

Какво представлява greentech бизнесът? Как се създава и развива иновативен стартиращ бизнес с обществено въздействие? Могат ли зелените стартъпи да помогнат за устойчивото възстановяване след пандемията? Защо нямаме План Б за спасяване на нашата планета?

По тези и други въпроси ще си говорим на 21 април (сряда) от 18:00 часа в новия брой на SHEleader in a SHEll - "Greentech as a Path to Our Sustainable Future". Наш гост ще бъде българката Любомила Йорданова, основател на базирания в Берлин #greentech стартъп Plan A, както и съосновател на Greentech Alliance - инициатива в подкрепа на зелените високотехнологични стартиращи бизнеси в Европа. През изминалата година Люси спечели участие в лидерската програма на Marshall Fund, а наскоро беше избрана за една от Топ 100 на водещите жени в Германия.
Разговорът

С Люси ще си говорим и за ролята на жените лидери, както и за пътя на младите предприемачи през опита й с Plan A и Greentech Alliance. Plan A развива иновативни решения за борба с климатичните промени, базирани на данни. Стартъпът предлага софтуер, чрез който компаниите могат да следят и намаляват своя въглероден отпечатък, както и да подобряват своите стратегии за добро корпоративно управление ESG (Ecology, Social, Governance).

След броени седмици Greentech Alliance ще навърши една година, а български стартъпи са вече членове на инициативата. Обединението включва над 500 иновативни бизнес проекта, които получават подкрепа от над 350 ментори от VC инвестирането, бизнеса и медиите, така че да подобрят и развият своите идеи. Една от каузите на Plan A и на Greentech Alliance е свързана с борбата с #greenwashing - практиките за фалшиво представяне на продукти и услуги като зелени и екологични и съответно заблуждаване на потребителите с тази фалшива информация.

Срещнете се на живо онлайн с Люси на 21 април от 18:00 часа.

Модератор на дискусията: Саша Безуханова, основател на BCWT.

Всеки от вас ще може да задава въпроси към госта по време на живото излъчване. Запазете своя безплатен билет за живото излъчване тук:

“SHEleader in a SHEll, vol 11: Greentech as a Path to Our Sustainable Future"се провежда с подкрепата на програма “Кризата като възможност” на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София. MOVE.BG е комуникационен партньор на SHEleader in a SHEll.

When

April 21, 2021 to April 21, 2021
18:00 to 19:00

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords

Club by MOVE.BG, ulitsa "Serdika", Sofia, Bulgaria
Host
BCWT

The Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT) is an organization that inspires, motivates and supports girls and women to find their place in the digital world. We work to support women's leadership and increase women's professional participation in the digital industry, science and entrepreneurship. BCWT initiates and cooperates in the implementation of regional innovative projects, organizes trainings and thematic events and stimulates research collaboration, exchange of good practices and resource mobilization in the ICT sector. The founders and the members of the Center believe that the more women in Bulgaria and in the world become part of the development of the digital industry, the more successful and diverse our products and companies will be in the future.

Follow