immersive theatre

КУХНЯ | KITCHEN

Танцов кулинарен спектакъл | Culinary Dance Performance

  public event

50 лв (включва чаша просеко + десерт)

1 others are going! See all
Are you going? RSVP now

Event Details

immersive theatre

🔥 Влез в света на “КУХНЯ”, където всяко кътче, скрито от погледа на гостите, крие своята нажежена история…

✨ Преди храната да стигне до масата ни, пътят е дълъг, времето малко, а напрежението кипи. Имърсив спектакълът “КУХНЯ” пресъздава нажежената обстановка и психологическото напрежение в професионалната кухня, преди храната да стигне до масите.

🌹 Веднъж пристигнали в света на “КУХНЯ”, ще те пренесем отвъд границите на сцената в алтернативно кулинарно преживяване на нетрадиционна локация - истинските кухни на HRC Culinary Academy, водещия кулинарен институт в Източна Европа. Преживяването е ограничено до 12 смели посетители, за да може да се изгубиш изцяло в горещите дълбини на Кухнята.

👨‍🍳 Очакваме те в Кухнята. Запази своя билет сега.

Режисура: Антония Георгиева и Коста Каракашян
Хореография: Коста Каракашян в колаборация с изпълнителите
Танцьори: Александра Тальокова, Александър Цеков, Искра Даскалова, Кръстьо Методиев, Искра Дукова, Яница Станкева, Емилия Тончева
Драматургия: Антония Георгиева
Музика, звукова среда и аудио техника: Георги Атанасов
Сценография: Борис Далчев
Кулинарен експерт: Александър Цеков
Костюми: Пола Попова
Фотография: Борис Урумов и Габриела Илиева
Графичен дизайн: Paul Voggenreiter

Продължителност на спектакъла: 45 мин.

Местата са ограничени до 12 души на представление.

Представлението ще се проведе с начални часове 19:00, 20:15 и 21:30.

Билетите са на цена от 50 лв. и включват чаша просеко и авторски десерт, създаден специално за преживяването от сладкаря и творчески директор на ресторант “Космос” Александър Цеков.

Проектът се реализира с финансовата подкрепата на Национален фонд „Култура” по програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации” и HRC Culinary Academy.

--------

🔥 Enter the world of "KITCHEN", where every corner, hidden from the guests' view, holds its own heated story...

✨ Before the food reaches our table, the journey is long, the time is short and the tension is boiling. The immersive performance "KITCHEN" recreates the intense atmosphere and psychological tension in a professional kitchen before the food reaches our tables.

🌹 Once you've arrived in the world of "KITCHEN", we'll take you beyond the confines of the stage into an alternative culinary experience in an unconventional location - the real kitchens of HRC Culinary Academy, Eastern Europe's leading culinary institute. The experience is limited to 12 brave visitors so you can lose yourself completely in the hot depths of the Kitchen.

👨‍🍳 We look forward to seeing you in the Kitchen. Book your ticket now.

Directed by: Kosta Karakashyan & Antonia Georgieva
Choreographer: Kosta Karakashyan in collaboration with the performers
Dancers: Alexandra Talyokova, Alexander Tsekov, Iskra Daskalova, Krastyo Metodiev, Iskra Dukova, Yanitsa Stankeva, Emiliya Toncheva
Dramaturge: Antonia Georgieva
Composer & Sound Designer: Georgi Atanassov
Set Designer: Boris Daltchev
Culinary Expert: Alexander Tsekov
Costume Designer: Pola Popova
Photographers: Boris Urumov & Gabriela Ilieva
Graphic Designer: Paul Voggenreiter

Duration: 45 min.

Entry is limited to 12 people per performance.

Entry times: 19:00, 20:15, and 21:30.

Ticket Price: 50 BGN (includes a complimentary glass of Prosecco and a signature dessert created for the experience by the pastry chef and creative director of Cosmos restaurant Aleksander Tsekov)

The project is realized with the financial support of the National Culture Fund under the program "Program for Recovery and Development of Private Cultural Organizations" and HRC Culinary Academy.

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords
HRC Culinary Academy / Кулинарна академия HRC, булевард „Цар Борис III“, София, България
Host
Studio Karakashyan

Студио Каракашян е мултидисциплинарна продуцентска компания, специализирана в областта на танца, киното и развиването на артисти, която оставя отпечатък върху културата ни чрез силата на движението. Студиото обхваща екип от артисти и новатори, работещи в международен план в различни дисциплини, и се фокусира върху режисирането и продуцирането на проекти с акцент върху движението и разказването на силни социални истории. Освен създаването на оригинално съдържание, студиото цели и да създава възможности и обучения за следващото поколение артисти в България да реализират успешно кариерите си. Водейки семинари за развитие на артисти, двамата създатели се стремят да дадат значим принос към тяхната творческа практика и да изградят по-устойчиви условия за младите артисти в България.

Follow