онлайн събитие

България след COVID-19: зелено възстановяване или сив застой

На 18 ноември от 10 до 12 часа ви каним на специална онлайн дискусия, посветена

FREE

0 others are going! See all
Are you going? RSVP now

Event Details

онлайн събитие

Наред с отрицателните последици от коронавируса, настоящата криза предоставя и възможности за извършване на дълго отлагани реформи, които могат да променят изцяло облика на българската икономика и да превърнат страната ни в притегателен център за успешно бизнес и личностно развитие. Намираме се в исторически момент, който ако използваме правилно, ще можем да изградим следващото поколение икономика в страната ни: зелена, дигитална и справедлива.

През следващите 4 години България ще има достъп до 12 милиарда евро допълнително финансиране от Европейския съюз за справяне с пандемията чрез механизма за възстановяване “Следващо поколение ЕС”. Средствата не са гарантирани и отпускането им зависи от изготвянето на национален план, следващ принципа пари срещу реформи, както и извършването на зелена и дигитална трансформация.

За съжаление, в оповестения от българското правителство план липсват национална визия и приоритети, които да изведат страната ни успешно от кризата. Разработването на плана и неговото представяне се случиха при липса на прозрачност и диалог със заинтересованите страни, а протичащата в момента обществена консултация е без ясен процес и обявени механизми за оценка на направените предложения.
Път към бъдещето или застой

Защо е важен зеленият рестарт в България? Каква е визията на водещи български експерти? Защо е важно да имаме ясна посока и приоритети, за да се придвижим в бъдещето на чистите и иновативни решения, а не да се връщаме в миналото?

На 18 ноември (сряда) от 10 часа ще чуете позицията на доказани български специалисти в 4 ключови теми за осъществяването на зеления рестарт:
Иновации – Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor България
Кръгова икономика – Теодор Калпакчиев, основател на The European Network of Policy Incubators
Климат и енергия – Мариана Янева, директор “Политики и комуникации” в Асоциация за производство, съхранение и търговия с електричество (АПСТЕ) и Тодор Тодоров, енергиен експерт в екологично сдружение “За Земята”
Биоразнообразие и земеделие - Стефан Аврамов, дългогодишен експерт защитени територии и опазване на видове към Българска Фондация Биоразнообразие (ресор биоразнообразие) и Ирина Матеева, отговорник по европейските политики към Българско дружество за защита на птиците (ресор земеделие)

Събитието се организира от коалиция “За зелен рестарт”, включваща MOVE.BG, “Грийнпийс” – България, WWF България и “Институт Кръгова Икономика”.
Ние сме убедени, че сега е моментът за осъществяване на дълго отлагания зелен рестарт – преходът от силно ресурсоемка и въглеродно интензивна икономика към такава със стойност, базирана на знанието и работеща за възстановяване на баланса между човека и природата. Участвайте и вие в разговора! Регистрирайте се сега и ще получите линк за безплатното онлайн излъчване.

Прочетете позицията на коалиция “За зелен рестарт” за представения от българското правителство план: move.bg/green-coali...

#movebg #GreenRestart #innovation

When

November 18, 2020 to November 18, 2020
10:00 to 12:00

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords
Sofia, Bulgaria