#womenintech

My Journey to a Tech Industry Role: the Learnings and Challenges of a Career Changer

SHE is ME

  public event
1 others are going! See all
Are you going? RSVP now

Event Details

#womenintech

The new edition of SHE is Me by BCWT comes on November 17 with our special guest - Adriana Katrandzhieva.

What do you think about changing your professional field? Have you ever considered starting a career in the IT industry? Are you asking the question: would I succeed?

In the new edition of SHE is Me, we will talk about career change with our guest Adriana Katrandjieva, who has changed her professional field and started a successful career in the IT industry.

Adriana Katrandjieva has extensive experience in the field of project management. She has started in the operational side of the business and in particular in the field of human resources. Soon, however, Adriana has decided to reorient herself to the technology industry, where she saw the application of the Agile methodology in building information systems and supporting the development of effective work teams.

For the past 7 years, Adriana has been a business analyst, product manager, team manager, and Agile Coach / Scrum Master in several consulting companies in England, Germany, and Bulgaria. Her working projects are related to the sectors of finance, healthcare, sales, mobility, and transport.

Adriana is the winner of the Excellence Under Pressure Award from Rising Stars for 2021 and was nominated in the Digital category of the Future Stars of Tech Awards for 2020.

On November 17, we will learn more about Adriana's motivation to start and develop a career in the IT sector and will have informal networking with a glass of wine.

Join us at 18:30 - Sofia, 20 Serdika Street, 1st floor. Due to the epidemic situation in the country, the places are limited. Save your place here.

The event will be held in English.

She is Me is a special series of exclusive events, organized by BCWT which addresses the current challenges that we face as women. It aims to create an environment in which, through the example of successful women, we can encourage those who do not believe they can be successful themselves. She is Me has the strategic aim of highlighting women’s role in the technology, entrepreneurship, and science sectors.
.........................

На 17-ти ноември ви каним на специално издание на SHE is Me by BCWT с гост Адриана Катранджиева, Senior Agile Delivery Lead at Infinite Lambda.

Обмисляли ли сте да смените професионалното си поприще? Замисляли ли сте се да започнете кариера в IT индустрията? Задава ли ли сте въпроса: а дали ще се справя?

В новия брой на SHE is Mе ще си говорим за сменята на професионалния път през личния опит. Наш гост ще бъде Адриана Катранджиева, променила своето професионално поприще и започнала успешна кариера в IT индустрията.

Адриана Катранджиева притежава богат опит в областта на управлението на проекти. Тя започва в операционната страна на бизнеса и по-конкретно в сферата на подбора на кадри и човешките ресурси. Скоро, обаче Адриана решава да се преориентира към технологичната индустрия, където вижда приложение на Agile методологията при изграждането на информационни системи и подпомагане развитие на ефективни екипи за работа.

През последните 7 години Адриана е била бизнес анализатор, продуктов мениджър, мениджър екипи и Agile Coach/Scrum Master в редица консултантски компании в Англия, Германия и България. Сферите на проектите, по които е работила, са финанси, здравеопазване, продажби, мобилност и транспорт.

Адриана е носител на наградата Excellence Under Pressure от Rising Stars за 2021 г. и е номинирана в категория Digital от Future Stars of Tech Awards за 2020 година.

На 17-ти ноември ще научим повече за мотивацията на Адриана да избере да развива своята кариера в технологичния сектор, ще се вдъхновим и ще си побъбрим на чаша вино.

Очакваме ви от 18:30 часа на ул. „Сердика“ 20, ет. 1.Във връзка с епидемичната обстановка в страната местата са ограничени. Запазете своето място тук.
Събитието ще се проведе на английски език.

SHE is Me - ексклузивна поредица от събития, адресиращи предизвикателствата на времето, в което живеем. SHE is Me цели да създаде среда, в която чрез примера на успели дами да окуражим тези, които не вярват, че могат да постигнат успех. Можете да подкрепите работата на BCWT чрез дарение тук.

When

November 17, 2021 to November 17, 2021
18:30 to 20:00

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords

Club by MOVE.BG, ulitsa "Serdika", Sofia, Bulgaria
Host
BCWT

The Bulgarian Center for Women in Technology (BCWT) is an organization that inspires, motivates and supports girls and women to find their place in the digital world. We work to support women's leadership and increase women's professional participation in the digital industry, science and entrepreneurship. BCWT initiates and cooperates in the implementation of regional innovative projects, organizes trainings and thematic events and stimulates research collaboration, exchange of good practices and resource mobilization in the ICT sector. The founders and the members of the Center believe that the more women in Bulgaria and in the world become part of the development of the digital industry, the more successful and diverse our products and companies will be in the future.

Follow